Phân phối thiết bị tường lửa Firewall Fortinet chính hãng, hỗ trợ dự án công trình uy tín

Firewall Fortinet - Thiết bị tường lửa Fortinet là công ty bảo mật hàng đầu thế giới với định hướng phát triển hệ thống bảo mật tích hợp hiệu suất cao trong cơ sở hạ tầng IT của doanh nghiệp. Báo giá phân phối thiết bị tường lửa Firewall Fortinet chính hãng, hỗ trợ dự án công trình chuyên nghiệp, uy tín.

Firewall Fortinet, tường lửa Firewall Fortinet, tường lửa Fortinet

Hình ảnh: Firewall Fortinet

Bảng giá tường lửa Firewall Fortinet Fortigate chính hãng

Tường lửa Fortinet Mô tả Firewall Fortinet
FG-101E-BDL-950-12 Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard Unified (UTM) Protection - 1 Year
20 x GE RJ45 ports (including 2 x WAN ports, 1 x DMZ port, 1 x Mgmt port, 2 x HA ports, 14 x switch ports), 2 x Shared Media pairs (Including 2 x GE RJ45 ports, 2 x SFP slots) 480GB onboard storage. Max managed FortiAPs (Total / Tunnel) 64 / 32"
FG-100E-BDL-950-12 "Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard Unified (UTM) Protection - 1 Year
20 x GE RJ45 ports (including 2 x WAN ports, 1 x DMZ port, 1 x Mgmt port, 2 x HA ports, 14 x switch ports), 2 x Shared Media pairs (Including 2 x GE RJ45 ports, 2 x SFP slots). Max managed FortiAPs (Total / Tunnel) 64 / 32"
FG-81E-BDL-950-12 Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard Unified (UTM) Protection
14 x GE RJ45 ports (including 1 x DMZ port, 1 x Mgmt port, 1 x HA port, 12 x switch ports), 2 x Shared Media pairs (Including 2 x GE RJ45 ports, 2 x SFP slots). 128GB onboard storage. Max managed FortiAPs (Total/Tunnel) 32/16
FG-200E-BDL-950-12 FortiGate-200E Hardware Plus 1 Year 24X7 FortiCare and FortiGuard Network Security Firewall
FG-201E-BDL-950-12 Hardware plus 24x7 FortiCare and FortiGuard Unified (UTM) Protection
FG-61F Fortinet 61F FG-61F 10x GE RJ45 ports (including 7x Internal ports, 2x WAN ports, 1x DMZ port), 128 GB
SSD onboard storage. Maximum managed FortiAPs (Total / Tunnel) 30 / 10.
Fortinet 80E FG-80E Fortinet 80E FG-80E 14 x GE RJ45 ports (including 1 x DMZ port, 1 x Mgmt port, 1 x HA port, 12 x switch
ports), 2 x Shared Media pairs (Including 2 x GE RJ45 ports, 2 x SFP slots). Max managed FortiAPs (Total/Tunnel) 32/16
Fortinet 81E FG-81E Fortinet 81E FG-81E 14 x GE RJ45 ports (including 1 x DMZ port, 1 x Mgmt port, 1 x HA port, 12 x switch
ports), 2 x Shared Media pairs (Including 2 x GE RJ45 ports, 2 x SFP slots). 128GB onboard storage. Max managed FortiAPs (Total/Tunnel) 32/16
Fortinet 100E FG-100E Fortinet 100E FG-100E 20 x GE RJ45 ports (including 2 x WAN ports, 1 x DMZ port, 1 x Mgmt port, 2 x HA
ports, 14 x switch ports), 2 x Shared Media pairs (Including 2 x GE RJ45 ports, 2 x SFP slots). Max managed FortiAPs (Total / Tunnel) 64 / 32
Fortinet 100F FG-100F Fortinet 100F FG-100F 22x GE RJ45 ports (including 2x WAN ports, 1x DMZ port, 1x Mgmt port, 2x HA
ports, 16x switch ports with 4 SFP port shared media), 4 SFP ports, 2x 10 GE SFP+ FortiLinks, dual power supplies redundancy. Max managed FortiAPs (Total / Tunnel) 64 / 32.
Fortinet 101E FG-101E Fortinet 101E FG-101E 20 x GE RJ45 ports (including 2 x WAN ports, 1 x DMZ port, 1 x Mgmt port, 2 x HA
ports, 14 x switch ports), 2 x Shared Media pairs (Including 2 x GE RJ45 ports, 2 x SFP slots) 480GB onboard storage. Max managed FortiAPs (Total / Tunnel) 64 / 32
Fortinet 101F FG-101F Fortinet 101F FG-101F 22x GE RJ45 ports (including 2x WAN ports, 1x DMZ port, 1x Mgmt port, 2x HA ports,
16x switch ports with 4 SFP port shared media), 4 SFP ports, 2x 10 GE SFP+ FortiLinks, 480 GB onboard storage, dual power supplies redundancy. Max managed FortiAPs (Total / Tunnel) 64 / 32.
Fortinet 140E FG-140E Fortinet 140E FG-140E 40 x GE RJ45 (including 36 x switch ports, 1 x MGMT port, 1x HA port, 2 x WAN
ports), 2 x GE SFP DMZ slots. Max managed FortiAPs (Total / Tunnel) 64 / 32
Fortinet 200E FG-200E Fortinet 200E FG-200E 18 x GE RJ45 (including 2 x WAN ports, 1 x MGMT port, 1 X HA port, 14 x switch
ports), 4 x GE SFP slots. SPU NP6Lite and CP9 hardware accelerated.
Fortinet 201E FG-201E Fortinet 201E FG-201E 18 x GE RJ45 (including 2 x WAN ports, 1 x MGMT port, 1 X HA port, 14 x switch
ports), 4 x GE SFP slots, SPU NP6Lite and CP9 hardware accelerated, 480GB onboard SSD storage.
Fortinet 240D FG-240D Fortinet 240D FG-240D 42 x GE RJ45 ports (including 40 x LAN ports, 2 x WAN ports), 2 x GE SFP DMZ
ports, SPU NP4Lite and CP8 hardware accelerated, 64GB onboard SSD storage
Fortinet 300E FG-300E Fortinet 300E FG-300E 18 x GE RJ45 ports (including 1 x MGMT port, 1 X HA port, 16 x switch ports),
16 x GE SFP slots, SPU NP6 and CP9 hardware accelerated
Fortinet 301E FG-301E Fortinet 301E FG-301E 18 x GE RJ45 ports (including 1 x MGMT port, 1 X HA port, 16 x switch ports),
16 x GE SFP slots, SPU NP6 and CP9 hardware accelerated, 2x 240GB onboard SSD storage.
Fortinet 500E FG-500E Fortinet 500E FG-500E 2 x 10GE SFP+ slots, 10 x GE RJ45 ports (including 1 x MGMT port, 1 X HA port, 8 x
switch ports), 8 x GE SFP slots, SPU NP6 and CP9 hardware accelerated
Fortinet 501E FG-501E Fortinet 501E FG-501E 2 x 10GE SFP+ slots, 10 x GE RJ45 ports (including 1 x MGMT port, 1 X HA port, 8 x
switch ports), 8 x GE SFP slots, SPU NP6 and CP9 hardware accelerated, 2x 240GB onboard SSD storage
Fortinet 600D FG-600D Fortinet 600D FG-600D 2 x 10GE SFP+ slots, 8 x GE RJ45 ports, 8 x GE SFP slots, SPU NP6 and CP8 hardware
accelerated, 120GB onboard SSD storage
Fortinet 800D FG-800D Fortinet 800D FG-800D 22x GE RJ45 ports, 4x GE RJ45 with Bypass Protection, 8x GE SFP slots, 2x 10G
SFP+ slots, SPU NP6 and CP8 hardware accelerated, 240GB onboard SSD Storage
Fortinet 900D FG-900D Fortinet 900D FG-900D 2 x 10GE SFP+ slots, 16 x GE SFP slots, 16 x GE RJ45 ports, 2 x GE RJ45 management
ports, SPU NP6 and CP8 hardware accelerated, 256GB SSD onboard storage, dual AC power supplies
Fortinet FG-1000D Fortinet 1000D FG-1000D 2 x 10GE SFP+ slots, 16 x GE SFP Slots, 16 x GE RJ45 ports, 2 x GE RJ45
Management ports, SPU NP6 and CP8 hardware accelerated, 1 x 256GB SSD onboard storage, dual AC power supplies
Fortinet 1200D FG-1200D Fortinet 1200D FG-1200D 4 x 10GE SFP+ slots, 16 x GE SFP slots, 18 x GE RJ45 ports (including 16 ports,
2 x management/HA ports), SPU NP6 and CP8 hardware accelerated, 240GB SSD onboard storage, dual AC power supplies
Fortinet 1500D FG-1500D Fortinet 1500D FG-1500D 8 x 10GE SFP+ slots, 16 x GE SFP slots, 18 x GE RJ45 ports (including 16 x ports,
2 x management/HA ports), SPU NP6 and CP8 hardware accelerated, 480GB SSD onboard storage
Fortinet 2000E FG-2000E Fortinet 2000E FG-2000E 6 x 10GE SFP+ slots, 34 x GE RJ45 ports (including 32 x ports, 2 x management/
HA ports), SPU NP6 and CP9 hardware accelerated, 480GB SSD onboard storage
Fortinet 2500E FG-2500E Fortinet 2500E FG-2500E 10 x 10GE SFP+ slots, 2 x 10GE bypass SFP+ (LC Adapter), 34 x GE RJ45 ports
(including 32 x ports, 2 x management/HA ports), SPU NP6 and CP9 hardware accelerated, 480GB SSD onboard storage
Fortinet 3000D FG-3000D Fortinet 3000D FG-3000D 16 x 10GE SFP+ slots, 2 x GE RJ45 Management, SPU NP6 and CP8 hardware
accelerated, 480GB SSD onboard storage, and dual AC power supplies
Fortinet 3100D FG-3100D Fortinet 3100D FG-3100D 32 x 10GE SFP+ slots, SPU NP6 and CP8 hardware accelerated, 480GB SSD
internal storage, and dual AC power supplies
Fortinet 3700D FG-3700D Fortinet 3700D FG-3700D 4 x 40GE QSFP+ slots , 28x 10GE SFP+ slots, 2x GE RJ45 Management, SPU
NP6 and CP8 hardware accelerated, 4 TB (2x 2TB) HDD onboard storage, and dual AC power supplies
FWB-100D FWB-100D Web Application Firewall - 4 x GE RJ45 ports, 16GB Storage
FWB-400D FortiWeb-400D FWB-400D FortiWeb-400D, 4 x GE RJ45 ports, 4 x SFP GbE ports, 8GB RAM, 1 x 240GB SSD Storage,
Single PSU
FWB-600D FortiWeb-600D FWB-600D FortiWeb-600D, 4 x 10/100/1000 RJ45 ports, 4 x SFP GbE ports, 16GB RAM, 240GB SSD,
Redundant PSU
FWB-1000D FWB-1000D Web Application Firewall - 2 x GE SFP slots, 6 x GE RJ45 ports (includes 4 x bypass ports),
dual AC power supplies, 4 TB storage
FWB-1000E FWB-1000E Web Application Firewall - 2 x 10GE SFP+ ports, 2 x GE RJ45 ports, 4 x GE RJ45 bypass ports,
4 x GE SFP ports, 2 x GE management ports dual AC power supplies, 2 TB storage
FWB-2000E FWB-2000E Web Application Firewall - 2 x 10GE SFP+ ports, 4 x GE RJ45 bypass ports, 4 x GE SFP ports,
dual AC power supplies, 2 TB storage
FWB-3000E FWB-3000E Web Application Firewall - 4 x 10GE SFP+ ports, 8 x GE RJ45 bypass ports, 4 x GE SFP ports,
dual AC power supplies, 4 TB storage
FWB-4000E FWB-4000E Web Application Firewall - 8 x GE RJ45 bypass Ports, 4 x GE SFP Ports, 2x 10G SFP+ bypass ports,
2x 10G SFP+ ports, dual AC power supplies, 4 TB storage
FAZ-200F FAZ-200F Centralized log & analysis appliance - 2 x GE RJ45, 4TB storage, up to 100GB/Day of logs.
FAZ-300F FAZ-300F Centralized log & analysis appliance - 2x GE RJ45, 2x SFP, 8TB storage, up to 150GB/Day of logs.
FAZ-400E FAZ-400E Centralized log & analysis appliance - 4 x GE RJ45, 12 TB storage, up to 200 GB/Day of Logs.
FAZ-800F FAZ-800F Centralized log&analysis appliance - 4x GE RJ45, 2x GE SFP, 16TB storage, up to 300 GB/Day of Logs
FAZ-1000E FAZ-1000E Centralized log & analysis appliance - 2x GE RJ45, 24TB storage, up to 600 GB/Day of Logs.
FAZ-2000E FAZ-2000E Centralized log&analysis appliance - 4x GE RJ45, 2x SFP+, 36TB storage, up to 1000 GB/Day of Logs.
FAZ-3000F FAZ-3000F Centralized log&analysis appliance - 4x GE RJ45, 2x SFP+, 48TB storage, up to 3000 GB/Day of Logs.
FAZ-3700F FAZ-3700F Centralized log & analysis appliance - 2 x GE RJ45, 2x SFP+ slots, 240 TB storage, up to 8300 GB/Day of Logs.

FortiGate-40F, FortiGate-50E, FortiGate-60E, FortiGate-51E, FortiGate-61E, FortiGate-100E, FortiGate-100EF, FortiGate-100F, FortiGate-101E, FortiGate-101F, FortiGate-501E, FortiGate-1500D, FortiGate-2201E, FortiGate-3000D, FortiGate-3100D, , FortiGate-30E, FortiGate-40F, FortiGate-100E, FortiGate-100EF, FortiGate-100F, FortiGate-101E, FortiGate-101F, FortiGate-501E, FortiGate-601E, FortiGate-1500D, FortiGate-2201E, FortiGate-3000D, , FortiGate-1100E-DC, FortiGate-1800F, FortiGate-1801F, FortiGate-3400E-DC, FortiGate-3600E-DC, FortiGate-40F, , FortiGate-201E, FortiGate-200E, FortiGate-140E-POE, FortiGate-2200E, , FortiGate-3300E, FortiGate-3301E, FortiGate-3401E-DC, FortiGate-301E, FortiGate-300E, FortiGate-81E-POE, FortiGate-1101E, FortiGate-1000D, FortiGate-3400E, FortiGate-3200D, FortiGate-2500E, FortiGate-2000E, FortiGate-1500DT, FortiGate-1200D, FortiGate-3401E, FortiGate-6501F, FortiGate-6500F, FortiGate-6301F, FortiGate-6300F, FortiGate-3980E-DC, FortiGate-3980E, FortiGate-3960E-DC, FortiGate-3960E, FortiGate-3800D-DC, FortiGate-3800D, FortiGate-3700D-DC, FortiGate-3700D, FortiGate-3601E, FortiGate-3600E, FortiGate-601E, FortiGate-600E, FortiGate-501E, FortiGate-500E, FortiGate-401E, FortiGate-400E, , FortiGate-1100E-DC, FortiGate-1800F, FortiGate-1801F, FortiGate-3400E-DC, FortiGate-3600E-DC, FortiGate-201E, FortiGate-200E, FortiGate-140E-POE, FortiGate-2200E, FortiGate-3300E, FortiGate-3301E, FortiGate-3401E-DC, FortiGate-301E, FortiGate-300E, FortiGate-81E-POE, FortiGate-1101E, FortiGate-1000D, FortiGate-3400E, FortiGate-3200D, FortiGate-2500E, FortiGate-2000E, FortiGate-1500DT, FortiGate-1200D, FortiGate-3401E, FortiGate-6500F, FortiGate-6301F, FortiGate-6300F, FortiGate-3980E-DC, FortiGate-3980E, FortiGate-3960E-DC, FortiGate-3960E, FortiGate-3800D-DC, FortiGate-3800D, FortiGate-3700D-DC, FortiGate-3700D, FortiGate-3601E, FortiGate-3600E

Firewall Fortinet và những câu hỏi thường gặp trước khi mua hàng

✓ Trả lời: hopnhat.com.vn nhà phân phối thiết bị mạng uy tín, danh tiếng tại thị trường Việt Nam. hopnhat.com.vn luôn tiên phong cung cấp các giải pháp tích hợp, các sản phẩm thiết bị mạng từ các hãng sản xuất uy tín nổi tiếng trên toàn thế giới. Với kinh nghiệm 20 năm uy tín của mình chúng tôi luôn mang đến các sản phẩm, dịch vụ chất lượng uy tín, chuyên nghiệp với phong cách phục vụ chuyên nghiệp, tận tâm đã được hàng nghìn khách hàng đã hợp tác và đánh giá...
✓ Trả lời: Sản phẩm Firewall Fortinet được nhập khẩu chính hãng đầy đủ giấy tờ CO,CQ tờ khai hải quan. hopnhat.com.vn luôn tâm niệm chữ Tín quý hơn Vàng
✓ Trả lời: Cho dù bạn ở đâu? chúng tôi luôn sẵn sàng được phục vụ nhu cầu của bạn với chế độ giao hàng và thanh toán linh hoạt.
✓ Trả lời: Đội ngũ kỹ thuật và bán hàng của chúng tôi luôn hỗ trợ bạn mọi lúc mọi nơi tất cả các ngày trong tuần 24/7.

Hotline hỗ trợ 24/7
038 236 6060