Cisco 9300L - phân phối Switch Cisco 9300L chính hãng, đầy đủ CO,CQ cho dự án, giá Cực TốT

Switch Cisco 9300L - Báo giá phân phối Switch Cisco 9300L 24 ports, 48 ports, Switch Cisco 9300L PoE chính hãng, đầy đủ CO,CQ. Tìm đúng nơi cung cấp Switch Cisco 9300L chính hãng, mua đúng chỗ phân phối Switch Cisco 9300L UY TÍN, chuyên nghiệp.

Switch Cisco 9300L chính hãng

Bảng báo giá phân phối switch Cisco 9300L chính hãng, mới cập nhập

Mã sản phẩm Thông số Giá bán
C9300L-STACK-KIT Cisco Catalyst 9300L Stacking Kit 25,145,900
C9300L-24P-4G-A Catalyst 9300L 24p PoE, Network Advantage ,4x1G Uplink 78,732,680
C9300L-24T-4X-A Catalyst 9300L 24p data, Network Advantage ,4x10G Uplink 96,074,680
C9300L-48T-4X-A Catalyst 9300L 48p data, Network Advantage ,4x10G Uplink 129,718,160
C9300L-48P-4G-A Catalyst 9300L 48p PoE, Network Advantage ,4x1G Uplink 127,983,960
C9300L-24P-4X-A Catalyst 9300L 24p PoE, Network Advantage ,4x10G Uplink 104,745,680
C9300L-48T-4G-A Catalyst 9300L 48p data, Network Advantage ,4x1G Uplink 103,705,160
C9300L-48T-4X-E Catalyst 9300L 48p data, Network Essentials ,4x10G Uplink 129,718,160
C9300L-24P-4G-E Catalyst 9300L 24p PoE, Network Essentials ,4x1G Uplink 78,732,680
C9300L-24-E-A 24-port NW & Cisco DNA Ess to NW & Cisco DNA Adv Upgrade 0
C9300L-48T-4X-10A C9300L 48p Data, Netw Adv,4x10G Uplink 129,718,160
C9300L-DNA-P-24-3Y C9300L Cisco DNA Premier, 24-port, 3 Year Term license 46,446,400
C9300L-DNA-P-24-5Y C9300L Cisco DNA Premier, 24-port, 5 Year Term license 72,430,400
C9300L-DNA-A-48-3Y C9300L Cisco DNA Advantage, 48-port, 3 Year Term license 61,224,800
C9300L-DNA-A-24-5Y C9300L Cisco DNA Advantage, 24-port, 5 Year Term license 54,404,000
C9300L-DNA-P-48-3Y C9300L Cisco DNA Premier, 48-port, 3 Year Term license 75,028,800
C9300L-DNA-A-48-5Y C9300L Cisco DNA Advantage, 48-port, 5 Year Term license 101,987,200
C9300L-DNA-P-48-5Y C9300L Cisco DNA Premier, 48-port, 5 Year Term license 118,064,800
C9300L-DNA-A-24-3Y C9300L Cisco DNA Advantage, 24-port, 1 Year Term license 32,642,400
C9300L-DNA-A-48-7Y C9300L Cisco DNA Advantage, 48-port, 7 Year Term license 142,912,000
C9300L-DNA-A-24-7Y C9300L Cisco DNA Advantage, 24-port, 7 Year Term license 76,165,600
C9300L-DNA-A48-10Y C9300L Cisco DNA Advantage, 48-Port, 10 Year Term License 265,361,600
C9300L-DNA-E-24-3Y C9300L Cisco DNA Essentials, 24-port, 3 Year Term license 9,906,400
C9300L-DNA-E-24-7Y C9300L Cisco DNA Essentials, 24-port, 7 Year Term license 23,223,200
C9300L-DNA-E-24-5Y C9300L Cisco DNA Essentials, 24-port, 5 Year Term license 16,564,800
C9300L-DNA-E-48-7Y C9300L Cisco DNA Essentials, 48-port, 7 Year Term license 42,548,800
C9300L-DNA-E-48-3Y C9300L Cisco DNA Essentials, 48-port, 3 Year Term license 18,188,800
C9300L-DNA-P-48-7Y C9300L Cisco DNA Premier, 48-port, 7 Year Term license 165,323,200
C9300L-DNA-P-48-1Y C9300L Cisco DNA Premier, 48-port, 1 Year Term license 37,189,600
C9300L-DNA-E-48-5Y C9300L Cisco DNA Essentials, 48-port, 5 Year Term license 30,368,800
C9300L-DNA-P-24-7Y C9300L Cisco DNA Premier, 24-port, 7 Year Term license 101,337,600
Hotline hỗ trợ 24/7
0983 111 050