Cisco 9500 - Core Switch Cisco 9500 chính hãng, đầy đủ CO,CQ cho dự án, giá cực TốT

Switch Cisco 9500 - báo giá phân phối core Switch Cisco 9500 chính hãng, đủ CO,CQ cho dự án. Tìm đúng nơi, mua đúng chỗ phân phối Switch Cisco 9500 UY TÍN, chuyên nghiệp đang được nhiều dự án lựa chọn.

Cisco 9500, core Switch 9500, Switch Cisco 9500, Switch Cisco 9500 chính hãng

Cisco 9500, core Switch 9500, Switch Cisco 9500, Switch Cisco 9500 chính hãng

Bảng giá Cisco 9500 mới được Hợp Nhất cập nhập

Mã Cisco 9500 Mô tả switch Cisco catalyst 9500
Cisco C9500-32C-E C9500-32C-E Cisco Catalyst 9500 Series high performance 32-port 100G switch, NW Ess. License
Cisco C9500-32C-A C9500-32C-A Cisco Catalyst 9500 Series high performance 32-port 100G switch, NW Adv. License
Cisco C9500-32QC-E C9500-32QC-E Cisco Catalyst 9500 Series high performance 32-port 40G switch, NW Ess. License
Cisco C9500-32QC-A C9500-32QC-A Cisco Catalyst 9500 Series high performance 32-port 40G switch, NW Adv. License
Cisco C9500-48Y4C-E C9500-48Y4C-E Cisco Catalyst 9500 Series high performance 48-port 25G switch, NW Ess. License
Cisco C9500-48Y4C-A C9500-48Y4C-A Cisco Catalyst 9500 Series high performance 48-port 25G switch, NW Adv. License
Cisco C9500-24Y4C-E C9500-24Y4C-E Cisco Catalyst 9500 Series high performance 24-port 1/10/25G switch, NW Ess. License
Cisco C9500-24Y4C-A C9500-24Y4C-A Cisco Catalyst 9500 Series high performance 24-port 1/10/25G switch, NW Adv. License
Cisco C9500-24Q-E C9500-24Q-E Cisco Catalyst 9500 24-port 40G switch, NW Ess. License
Cisco C9500-24Q-A C9500-24Q-A Cisco Catalyst 9500 24-port 40G switch, NW Adv. License
Cisco C9500-12Q-E C9500-12Q-E Cisco Catalyst 9500 12-port 40G switch, NW Ess. License
Cisco C9500-12Q-A C9500-12Q-A Cisco Catalyst 9500 12-port 40G switch, NW Adv. License
Cisco C9500-40X-E C9500-40X-E Cisco Catalyst 9500 40-port 10G switch, NW Ess. License
Cisco C9500-40X-A C9500-40X-A Cisco Catalyst 9500 40-port 10G switch, NW Adv. License
Cisco C9500-16X-E C9500-16X-E Cisco Catalyst 9500 16-port 10G switch, NW Ess. License
Cisco C9500-16X-A C9500-16X-A Cisco Catalyst 9500 16-port 10G switch, NW Adv. License
Cisco C9500-NM-2Q C9500-NM-2Q Cisco Catalyst 9500 2 x 40GE Network Module
Cisco C9500-NM-8X C9500-NM-8X Cisco Catalyst 9500 8 x 10GE Network Module
Cisco C9500-NM-2Q= C9500-NM-2Q= Cisco Catalyst 9500 2 x 40GE Network Module Spare
Cisco C9500-NM-8X= C9500-NM-8X= Cisco Catalyst 9500 8 x 10GE Network Module Spare
Cisco C9500-48X-A C9500-48X-A Cisco Catalyst 9500 40-port 10G switch, 8 x 10GE Network Module, NW Adv. License
Cisco C9500-48X-E C9500-48X-E Cisco Catalyst 9500 40-port 10G switch, 8 x 10GE Network Module, NW Ess. License
Cisco C9500-24X-A C9500-24X-A Cisco Catalyst 9500 16-port 10G switch, 8 x 10GE Network Module, NW Adv. License
Cisco C9500-24X-E C9500-24X-E Cisco Catalyst 9500 16-port 10G switch, 8 x 10GE Network Module, NW Ess. License
Cisco C9500-16X-2Q-A C9500-16X-2Q-A Cisco Catalyst 9500 16-port 10G switch, 2 x 40GE Network Module, NW Adv. License
Cisco C9500-16X-2Q-E C9500-16X-2Q-E Cisco Catalyst 9500 16-port 10G switch, 2 x 40GE Network Module, NW Ess. License
Cisco C9500-40X-2Q-A C9500-40X-2Q-A Cisco Catalyst 9500 40-port 10G switch, 2 x 40GE Network Module, NW Adv. License
Cisco C9500-40X-2Q-E C9500-40X-2Q-E Cisco Catalyst 9500 40-port 10G switch, 2 x 40GE Network Module, NW Ess. License
Cisco C9500-LIC C9500-LIC= Electronic SW License for C9500 Switches
Cisco C9K-PWR-1600WAC-R C9K-PWR-1600WAC-R 1600W AC Power Supply
Cisco C9K-PWR-650WAC-R C9K-PWR-650WAC-R 650W AC Power Supply
Cisco C9K-PWR-1600WDC-R C9K-PWR-1600WDC-R 1600W DC Power Supply
Cisco C9K-PWR-930WDC-R C9K-PWR-930WDC-R 930W DC Power Supply
Cisco C9K-PWR-1600WACR/2 C9K-PWR-1600WACR/2 1600W AC Power Supply, Redundant
Cisco C9K-PWR-650WAC-R/2 C9K-PWR-650WAC-R/2 650W AC Power Supply, Redundant
Cisco C9K-PWR-1600WDCR/2 C9K-PWR-1600WDCR/2 1600W DC Power Supply, Redundant
Cisco C9K-PWR-930WDC-R/2 C9K-PWR-930WDC-R/2 930W DC Power Supply, Redundant
Cisco C9K-PWR-C4-BLANK C9K-PWR-C4-BLANK Catalyst 9500 power supply blank cover
Cisco C9K-PWR-C5-BLANK C9K-PWR-C5-BLANK Catalyst 9500 power supply blank cover

Cisco Catalyst 9500 Series Switches

Dịch vụ tiên tiến mật độ cao trong một yếu tố hình thức nhỏ gọn

Cisco Catalyst 9500 Series là mục đích chuyển đổi 100/40-Gbps đầu tiên được xây dựng cho khuôn viên doanh nghiệp. Nó gần đây đã được công nhận là Sản phẩm mạng tổng thể của năm 2017 của CRN. Được thiết kế để bảo mật, Internet of Things (IoT) và đám mây, các thiết bị chuyển mạch lõi cố định Catalyst 9500 là các khối xây dựng mật độ cao cho một mạng dựa trên ý định, thế hệ tiếp theo.

Catalyst 9500 100/40-G 32-port switches

C9500-32C, C9500-32QC
32 ports of 100 G and 40 G with rich campus features
Industry-first 100 G and 40 G enterprise-class switch
High performance, QSFP+
Secure segmentation with SD-Access
MPLS L2/L3 VPNs, MVPN; flexible design templates
Enhanced Limited Lifetime Warranty (E-LLW)

Catalyst 9500 25-G 24- and 48-port switches

C9500-24Y4C, C9500-48Y4C
24 and 48 ports of 25 G with rich campus features
Cisco innovation extending SR reach to 300 million
High performance, SFP28
Secure segmentation with SD-Access
MPLS Level 2/3 VPNs, MVPN; flexible design templates
Enhanced Limited Lifetime Warranty (E-LLW)

Catalyst 9500 40-G 12- and 24-port switches

C9500-12Q, C9500-24Q
32 ports of 40 G with rich campus features
QSFP+, 10/40 G uplinks
Secure segmentation with SD-Access
MPLS Level 2/3 VPNs, MVPN; flexible design templates
Enhanced Limited Lifetime Warranty (E-LLW)

Catalyst 9500 1/10-G ​16- and 40-port switches

C9500-16X, C9500-40X
16 to 40 ports of 1/10 G with rich campus features
SFP/SFP+, 8 x 1/10 G or 2 x 40 G uplinks
Secure segmentation with SD-Access
MPLS Level 2/3 VPNs, MVPN; flexible design templates
Enhanced Limited Lifetime Warranty (E-LLW)

Cisco 9500, core Switch 9500, Switch Cisco 9500, Switch Cisco 9500 chính hãng

Hotline hỗ trợ 24/7
0983 111 050