Cisco 2960L - Báo giá phân phối Switch Cisco 2960L chính hãng, đầy đủ CO,CQ, giá Cực Tốt.

Switch Cisco 2960L - Bảng báo giá phân phối Switch Cisco 2960L 8 port, 16 port, 24 ports, 48 ports, switch PoE chính hãng, đầy đủ CO,CQ cho dự án. Tìm đúng nơi mau đúng chỗ phân phối Switch Cisco 2960L chính hãng, UY TÍN, giá cực TỐT.

Switch Cisco 2960L, Switch Cisco 2960L 8 port, Cisco 2960L 16 port, Cisco 2960L 24 ports, Cisco 2960L 48 ports, switch Cisco 2960L PoE

Hình ảnh: Switch Cisco Catalyst 2960L 24 ports PoE

Bảng báo giá phân phối Switch Cisco 2960L chính hãng, mới nhất

Mã sản phẩm Thông số Giá bán lẻ
WS-C2960L-SM-8TS Cisco Catalyst 2960L 8 port 10/100/1000 Ethernet, 2 x 1G SFP LAN Lite 3,300,000
WS-C2960L-SM-8PS Cisco Catalyst 2960L 8 port 10/100/1000 PoE+ 67W, 2 x 1G SFP LAN Lite 5,000,000
WS-C2960L-SM-16TS Cisco Catalyst 2960L 16 port 10/100/1000 Ethernet, 2 x 1G SFP LAN Lite 5,600,000
WS-C2960L-SM-16PS Cisco Catalyst 2960L 16 port 10/100/1000 PoE+ 120W, 2 x 1G SFP LAN Lite 8,650,000
WS-C2960L-SM-24TS Cisco Catalyst 2960L 24 port 10/100/1000 Ethernet, 4 x 1G SFP LAN Lite 14,650,000
WS-C2960L-SM-24PS Cisco Catalyst C2960L 24 port GigE, Poe+ 4 x 1G SFP LAN Lite 23,800,000
WS-C2960L-SM-48TS Cisco Catalyst 2960L 48 port 10/100/1000, 4 x 1G SFP LAN Lite 29,600,000
WS-C2960L-SM-48PS Cisco Catalyst 2960L 48 port 10/100/1000 PoE+ ports, 4 x 1G SFP LAN Lite 28,600,000
WS-C2960L-SM-24TQ Cisco Catalyst 2960L 24 port 10/100/1000 Ethernet, 4 x 10G SFP+ LAN Lite 26,200,000
WS-C2960L-SM-24PQ Cisco Catalyst 2960L 24 port 10/100/1000 PoE+ 195W, 4 x 10G SFP+ LAN Lite 41,000,000
WS-C2960L-SM-48TQ Cisco Catalyst 2960L 48 port 10/100/1000 Ethernet, 4 x 10G SFP+ LAN Lite 43,000,000
WS-C2960L-SM-48PQ Cisco Catalyst 2960L 48 port 10/100/1000 PoE+ 370W, 4 x 10G SFP+ LAN Lite 43,800,000
WS-C2960L-24TS-AP Cisco Catalyst 2960L 24 port GigE, 4 x 1G SFP, LAN Lite 12,200,000
WS-C2960L-24PS-AP Cisco Catalyst 2960L 24 port GE with PoE, 4 x 1G SFP, LL, Asia Pac 23,800,000
WS-C2960L-48PS-AP Cisco Catalyst 2960L 24 port GE with PoE, 4 x 1G SFP, LL, Asia Pac 40,650,000
WS-C2960L-48PS-LL Cisco Catalyst 2960L 24 port GE with PoE, 4 x 1G SFP, LL, Asia Pac 40,650,000
WS-C2960L-48TS-AP Cisco Catalyst 2960L 48 port GigE, 4 x 1G SFP, LAN Lite, Asia Pac 24,100,000
WS-C2960L-48TS-LL Cisco Catalyst 2960L 24 port GigE, 4 x 1G SFP, LAN Lite, Asia Pac 24,100,000
WS-C2960L-8PS-LL Cisco Catalyst 2960L 8 ports 10/100/1000 PoE Ports & 2 SFP 10,230,000
WS-C2960L-8TS-LL Cisco Catalyst 2960L 8 port GigE, 2 x 1G SFP, LAN Lite 7,900,000
WS-C2960L-16PS-LL Cisco Catalyst 2960L 16 port GigE with PoE, 2 x 1G SFP, LAN Lite 19,000,000
WS-C2960L-16TS-LL Cisco Catalyst 2960L 16 port GigE, 2 x 1G SFP, LAN Lite 12,600,000
Hotline hỗ trợ 24/7
0983 111 050