Phân phối thiết bị tường lửa Firewall Juniper màu xanh huyền thoại bảo mật cho doanh nghiệp

Firewall Juniper - Thiết bị tường lửa Firewall Juniper hỗ trợ tường lửa lên tới 1 Gbps và VPN IPsec 300 Mbps giải pháp bảo mật cho doanh nghiệp. Báo giá phân phối tường lửa Firewall Juniper chính hãng, uy tín chuyên nghiệp.

Firewall Juniper - Thiết bị tường lửa Firewall Juniper hỗ trợ tường lửa lên tới 1 Gbps và VPN IPsec 300 Mbps giải pháp bảo mật cho doanh nghiệp. Báo giá phân phối tường lửa Firewall Juniper chính hãng, uy tín chuyên nghiệp.

Tường lửa Juniper - Firewall Juniper

Tường lửa Juniper Mô tả Firewall Juniper
SRX320-SYS-JE SRX320-SYS-JE Juniper SRX3 20 Services Gateway includes hardware (8GbE, 2x MPIM slots, 4G RAM, 8G Flash, power adapter and cable)
SRX320-SYS-JB SRX320-SYS-JB Juniper SRX320 Services Gateway includes hardware (8GbE, 6-port POE+, 2x MPIM slots, 4G RAM, 8G Flash, power adapter and cable)
SRX340-SYS-JB SRX340-SYS-JB Juniper SRX 340 Services Gateway includes hardware (16GbE, 4x MPIM slots, 4G RAM, 8G Flash, power supply, cable and RMK)
SRX340-SYS-JE SRX340-SYS-JE Juniper SRX340 Services Gateway includes hardware (16GbE, 4x MPIM slots, 4G RAM, 8G Flash, power supply, cable and RMK)
SRX345-SYS-JB SRX345-SYS-JB Juniper SRX345 Services Gateway includes hardware (16GbE, 4x MPIM slots, 4G RAM, 8G Flash, power supply, cable and RMK)
SRX345-SYS-JE SRX345-SYS-JE Juniper SRX 345 Services Gateway includes hardware (16GbE, 4x MPIM slots, 4G RAM, 8G Flash, power supply, cable and RMK)
SRX300-SYS-JB SRX300-SYS-JB Juniper SRX 300 Services Gateway includes hardware
SRX300-SYS-JE SRX300-SYS-JE Juniper SRX300 Services Gateway includes hardware
Hotline hỗ trợ 24/7
0983 111 050