Palo Alto Networks - Thiết bị tường lửa hàng đầu thế giới

Palo Alto Networks là gì? Tìm hiểu về Palo Alto và các sản phẩm đang được sử dụng trong hệ thống mạng

Tường lửa Palo Alto Neworks công nghệ mang lại cho 65.000 khách hàng doanh nghiệp sức mạnh để bảo vệ hàng tỷ người trên toàn thế giới. Cung cấp bảo mật cho tất cả các tường lửa thế hệ tiếp theo từ Palo Alto Networks. Nền tảng vận hành bảo mật tích hợp của Palo Alto, các NGFW của Palo Alto Networks cung cấp một kiến ​​trúc tập trung vào phòng ngừa, dễ triển khai và vận hành, thiết bị sử dụng tự động hóa để giảm nỗ lực thủ công để các nhóm bảo mật có thể tập trung vào những gì quan trọng và giúp các doanh nghiêp dễ dàng áp dụng những đổi mới.

Palo Alto Networks

Hình ảnh: Logo Palo Alto Networks

Palo Alto Networks là gì?

Palo Alto Networks là công ty an ninh mạng hàng đầu thế giới, có trụ sở tại Santa Clara - California, Palo Alto Networks mang đến cho hơn 60.000 doanh nghiệp sức mạnh để bảo vệ hàng tỷ người trên toàn thế giới. Thiết bị tường lửa Firewall Palo Alto nổi tiếng với việc thách thức hiện trạng bảo mật. Nền tảng hoạt động bảo mật tiên phong của tường lửa này giúp các tổ chức sẵn sàng cho những đột phá mới nhất về bảo mật, tự động hóa và phân tích báo mật. Đơn giản hóa và tăng cường bảo mật của bạn với kiến ​​trúc tập trung vào phòng ngừa của chúng tôi, dễ triển khai và vận hành trên mạng và hiệu quả đến không ngờ. Bất kể bạn cần bảo vệ ở đâu, Tường lửa Palo Alto Firewall PA-Series của chúng tôi đều được cấu trúc để cung cấp sự bảo vệ nhất quán cho toàn bộ chu vi mạng của bạn từ trụ sở chính và khuôn viên văn phòng, văn phòng chi nhánh và trung tâm dữ liệu cho lực lượng lao động và từ xa của bạn.

Tại sao bạn nên chọn Firewall Palo Alto Network?

  • Nền tảng vận hành bảo mật với tường lửa Palo Alto Networks cho phép bạn tự động hóa nhận dạng và thực thi mối đe dọa trên đám mây, mạng và điểm cuối của bạn.
  • Giảm các bề mặt tấn công và ngăn chặn các mối đe dọa bằng cách bật ứng dụng một cách an toàn
  • Cung cấp chính sách tự động, thời gian thực cho mọi môi trường
  • Mở rộng bảo vệ cho các công nghệ mới và mạng ảo
  • Sử dụng một hệ sinh thái chia sẻ mối đe dọa tình báo rộng lớn
  • Giờ đây với Cortex để bảo mật liên tục mở, tích hợp, dựa trên AI

Palo Alto Firewall Feature Overview Datasheet

Palo Alto PA-5220 Datasheet PDF

Palo Alto PA-3220 Datasheet PDF

Bảng báo giá tường lửa Palo Alto Networks phân phối ở Việt nam

Mã và mô tả sản phẩm Palo Alto List Price
#PAN-PA-7080-AC-SYS PA-7080 Base AC Hardware Bundle. Includes AC Chassis, 4xAC power supplies, 2xFan Trays, Fan Filter, system cards, or optional upgraded system cards 157,500
#PAN-PA-7080-DC-SYS PA-7080 Base DC Hardware Bundle. Includes DC Chassis, 4xDC power supplies, 2xFan Trays, Fan Filter, system cards, or optional upgraded system cards 157,500
#PAN-PA-7050-AC-SYS PA-7050 Base AC Hardware Bundle. Includes AC Chassis, 4xAC power supplies, 2xFan Trays, Fan Filter, system cards, or optional upgraded system cards 131,300
#PAN-PA-7050-DC-SYS PA-7050 Base DC Hardware Bundle. Includes DC Chassis, 4xDC power supplies, 2xFan Trays, Fan Filter, system cards, or optional upgraded system cards 131,300
#PAN-PA-5280-AC Palo Alto Networks PA-5280 with redundant AC power supplies 210,000
#PAN-PA-5280-DC Palo Alto Networks PA-5280 with redundant DC power supplies 210,000
#PAN-PA-5260-AC Palo Alto Networks PA-5260 with redundant AC power supplies 189,000
#PAN-PA-5260-DC Palo Alto Networks PA-5260 with redundant DC power supplies 189,000
#PAN-PA-5250-AC Palo Alto Networks PA-5250 with redundant AC power supplies 105,000
#PAN-PA-5250-DC Palo Alto Networks PA-5250 with redundant DC power supplies 105,000
#PAN-PA-5220-AC Palo Alto Networks PA-5220 with redundant AC power supplies 52,500
#PAN-PA-5220-DC Palo Alto Networks PA-5220 with redundant DC power supplies 52,500
#PAN-PA-3260 Palo Alto Networks PA-3260 with redundant AC power supplies 37,800
#PAN-PA-3250 Palo Alto Networks PA-3250 with redundant AC power supplies 26,300
#PAN-PA-3220 Palo Alto Networks PA-3220 with redundant AC power supplies 18,900
#PAN-PA-850 Palo Alto Networks PA-850 9,980
#850-TP-URL4-WF-BKLN-1YR PA-850 - 1 Year Bundle Includes Palo Alto Networks PA-850 (PAN-PA-850), Threat Prevention Subscription (PAN-PA-850-TP), PANDB URL Filtering Subscription (PAN-PA-850-URL4), WildFire Subscription (PAN-PA-850-WF), Partner Enabled Premium Support (PAN-SVC-BKLN-850), and DNS Security subscription (PAN-PA-850-DNS) 19,380
PAN-PA-850-WF-3YR PA-850 - 3 Year Bundle Includes Palo Alto Networks PA-850 (PAN-PA-850), Threat Prevention Subscription (PAN-PA-850-TP-3YR), PANDB URL Filtering Subscription (PAN-PA-850-URL4-3YR), WildFire Subscription (PAN-PA-850-WF-3YR), Partner Enabled Premium Support (PAN-SVC-BKLN-850-3YR), and DNS Security subscription (PAN-PA-850-DNS-3YR) 32,700
#850-TP-URL4-WF-BKLN-1YR-HA2 PA-850-HA Pair - 1 Year Bundle Includes Palo Alto Networks PA-850 (PAN-PA-850), Threat Prevention Subscription for device in an HA pair (PAN-PA-850-TP-HA2), PANDB URL Filtering Subscription for device in an HA pair (PAN-PA-850-URL4-HA2), WildFire Subscription for device in an HA pair (PAN-PA-850-WF-HA2), Partner Enabled Premium Support (PAN-SVC-BKLN-850), and DNS Security subscription for device in an HA pair (PAN-PA-850-DNS-HA2) 34,760
#850-TP-URL4-WF-BKLN-3YR-HA2 PA-850-HA Pair - 3 Year Bundle Includes Palo Alto Networks PA-850 (PAN-PA-850), Threat Prevention Subscription for device in an HA pair (PAN-PA-850-TP-3YR-HA2), PANDB URL Filtering Subscription for device in an HA pair (PAN-PA-850-URL4-3YR-HA2), WildFire Subscription for device in an HA pair (PAN-PA-850-WF-3YR-HA2), Partner Enabled Premium Support (PAN-SVC-BKLN-850-3YR), and DNS Security subscription for device in an HA pair (PAN-PA-850-DNS-3YR-HA2) 53,600
#PAN-PA-820 Palo Alto Networks PA-820 4,730
#820-TP-URL4-WF-BKLN-1YR PA-820 - 1 Year Bundle Includes Palo Alto Networks PA-820 (PAN-PA-820), Threat Prevention Subscription (PAN-PA-820-TP), PANDB URL Filtering Subscription (PAN-PA-820-URL4), WildFire Subscription (PAN-PA-820-WF), Partner Enabled Premium Support (PAN-SVC-BKLN-820), and DNS Security subscription (PAN-PA-820-DNS) 9,180
#820-TP-URL4-WF-BKLN-3YR PA-820 - 3 Year Bundle Includes Palo Alto Networks PA-820 (PAN-PA-820), Threat Prevention Subscription (PAN-PA-820-TP-3YR), PANDB URL Filtering Subscription (PAN-PA-820-URL4-3YR), WildFire Subscription (PAN-PA-820-WF-3YR), Partner Enabled Premium Support (PAN-SVC-BKLN-820-3YR), and DNS Security subscription (PAN-PA-220-DNS-3YR) 15,570
#820-TP-URL4-WF-BKLN-1YR-HA2 PA-820-HA Pair - 1 Year Bundle Includes Palo Alto Networks PA-820 (PAN-PA-820), Threat Prevention Subscription for device in an HA pair (PAN-PA-820-TP-HA2), PANDB URL Filtering Subscription for device in an HA pair (PAN-PA-820-URL4-HA2), WildFire Subscription for device in an HA pair (PAN-PA-820-WF-HA2), Partner Enabled Premium Support (PAN-SVC-BKLN-820), and DNS Security subscription for device in an HA pair (PAN-PA-220-DNS-HA2) 16,760
#820-TP-URL4-WF-BKLN-3YR-HA2 PA-820-HA Pair - 3 Year Bundle Includes Palo Alto Networks PA-820 (PAN-PA-820), Threat Prevention Subscription for device in an HA pair (PAN-PA-820-TP-3YR-HA2), PANDB URL Filtering Subscription for device in an HA pair (PAN-PA-820-URL4-3YR-HA2), WildFire Subscription for device in an HA pair (PAN-PA-820-WF-3YR-HA2), Partner Enabled Premium Support (PAN-SVC-BKLN-820-3YR), and DNS Security subscription for device in an HA pair (PAN-PA-220-DNS-3YR-HA2) 26,340
#PAN-PA-220R Palo Alto Networks PA-220R 3,050
#PAN-PA-220 Palo Alto Networks PA-220 1,050
#220-TP-URL4-WF-BKLN-1YR PA-220 - 1 Year Bundle Includes Palo Alto Networks PA-220 (PAN-PA-220), Threat Prevention Subscription (PAN-PA-220-TP), PANDB URL Filtering Subscription (PAN-PA-220-URL4), WildFire Subscription (PAN-PA-220-WF), Partner Enabled Premium Support (PAN-SVC-BKLN-220), and DNS Security subscription (PAN-PA-220-DNS) 2,040
#220-TP-URL4-WF-BKLN-3YR PA-220 - 3 Year Bundle Includes Palo Alto Networks PA-220 (PAN-PA-220), Threat Prevention Subscription (PAN-PA-220-TP-3YR), PANDB URL Filtering Subscription (PAN-PA-220-URL4-3YR), WildFire Subscription (PAN-PA-220-WF-3YR), Partner Enabled Premium Support (PAN-SVC-BKLN-220-3YR), and DNS Security subscription (PAN-PA-220-DNS-3YR) 3,420
#220-TP-URL4-WF-BKLN-1YR-HA2 PA-220-HA Pair - 1 Year Bundle Includes Palo Alto Networks PA-220 (PAN-PA-220), Threat Prevention Subscription for device in an HA pair (PAN-PA-220-TP-HA2), PANDB URL Filtering Subscription for device in an HA pair (PAN-PA-220-URL4-HA2), WildFire Subscription for device in an HA pair (PAN-PA-220-WF-HA2), Partner Enabled Premium Support (PAN-SVC-BKLN-220), and DNS Security subscription for device in an HA pair (PAN-PA-220-DNS-HA2) 3,600
#220-TP-URL4-WF-BKLN-3YR-HA2 PA-220-HA Pair - 3 Year Bundle Includes Palo Alto Networks PA-220 (PAN-PA-220), Threat Prevention Subscription for device in an HA pair (PAN-PA-220-TP-3YR-HA2), PANDB URL Filtering Subscription for device in an HA pair (PAN-PA-220-URL4-3YR-HA2), WildFire Subscription for device in an HA pair (PAN-PA-220-WF-3YR-HA2), Partner Enabled Premium Support (PAN-SVC-BKLN-220-3YR), and DNS Security subscription for device in an HA pair (PAN-PA-220-DNS-3YR-HA2) 5,500

Sản phẩm tường lửa Firewall Palo Alto ưu chuộng:

BÁO GIÁ PHÂN PHỐI SẢN PHẨM PALO ALTO NETWORKS CHÍNH HÃNG TẠI VIỆT NAM

[ Hà Nội ] Liền kề TT17-B4 Khu đô thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại: 024.22255666 - Hotline: 038 559 8080

[ Hồ Chí Minh ] 108/1/6 Biệt Thự Làng Hoa, Cây Trâm, Gò Vấp, HCMC
Điện thoại: 028.62959899 - Hotline: 0385 90 8282

[ Email ] nhận báo giá: [email protected]


Giao hàng toàn quốc thanh toán linh hoạt
Mua sản phẩm thiết bị mạng từ hopnhat.com.vn để đảm bảo sản phẩm chính hãng. Tránh nguy cơ mua phải sản phẩm kém chất lượng.
download datasheet tài liệu từ hãng

Những câu hỏi thường gặp của khách hàng

✓ Trả lời: Tất cả sản phẩm do chúng tôi phân phối được nhập khẩu chính hãng đầy đủ giấy tờ CO,CQ do hãng cung cấp. hopnhat.com.vn luôn tâm niệm chữ Tín quý hơn Vàng. Chúng tôi cam kết hỗ trợ khách hàng tối đa các công cụ kiểm tra hàng giả, hàng nhái để khách hàng tự bảo vệ mình.
✓ Trả lời: Đội ngũ kỹ thuật và kỹ sư bán hàng của chúng tôi luôn hỗ trợ bạn mọi lúc mọi nơi tất cả các ngày trong tuần 24/7.
✓ Trả lời: hopnhat.com.vn là nhà phân phối các sản phẩm thiết bị mạng chính hãng uy tín danh tiếng tại thị trường Việt Nam. hopnhat.com.vn luôn tiên phong cung cấp các giải pháp tích hợp trước và sau bán hàng nhằm giúp khách hàng tối ưu hóa chi phí, hiệu quả và tiết kiệm thời gian. Với kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực phân phối thiết bị mạng chúng tôi luôn mang đến các sản phẩm, dịch vụ chất lượng tốt nhất với phong cách phục vụ chuyên nghiệp, tận tâm đã được hàng ngàn khách hàng trên cả nước hợp tác và tín nhiệm.
✓ Trả lời: Cho dù bạn ở đâu? chúng tôi luôn sẵn sàng được phục vụ nhu cầu của bạn với chế độ giao hàng và thanh toán linh hoạt.

Hotline hỗ trợ 24/7
038 559 8080