Datasheet, catalogue thiết bị cáp đồng

Mạng cáp đồng: Cáp mạng Cat5e, Cáp mạng Cat6, Dây cáp điện thoại, Cáp đồng trục, Patch panel, Nhân mặt đế mạng, Hạt mạng, dây nhảy Tủ mạng, tủ rack Kìm mạng, tool mạng


Commscope Netconnect Category 5e UTP 6-219590-2 Specifications

Commscope Netconnect Category 5e UTP 6-219590-2 Specifications

Commscope Netconnect Category 6 UTP 4-1427254-6 Specifications

Commscope Netconnect Category 6 UTP 4-1427254-6 Specifications

Commscope Netconnect Category 6A 884024508/10 Specifications

Commscope Netconnect Category 6A 884024508/10 Specifications


Hotline hỗ trợ 24/7
0983 111 050