Địa chỉ 6A/235 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân
Hà Nội, Việt Nam.

Giờ làm việc Thứ 2 đến Thứ 7
Sáng: 8:00 - Chiều: 18:00