Địa chỉ 6A/235 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân
Hà Nội, Việt Nam.

Giờ làm việc Thứ 2 đến Thứ 7
Sáng: 8:00 - Chiều: 18:00

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HỢP NHẤT

Văn phòng: 6A/235 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân
Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 0435511222 - Email: contact@hopnhatgroup.com


Mẫu gửi liên hệ